Controversieel

Sommige E-nummers zijn controversieel, over hen gaan geruchten dat zij slecht zijn voor de gezondheid. De meeste van deze geruchten zijn niet waar, maar van anderen is niet meteen duidelijk of ze waar kunnen zijn. Vooropgesteld is dat alle stoffen die een E-nummer hebben gekregen zijn getest en veilig bevonden. Stoffen waarvan bewezen is dat zij kankerverwekkend of slecht voor de gezondheid zijn, worden niet toegestaan of hun toelating wordt ingetrokken.

E-nummers die vandaag de dag controversieel zijn
E-nummers die nu nog gezien worden als slecht voor de gezondheid door een groep mensen, zijn glutamaat (E621) en aspartaam (E951).

Redenen voor controverse
Waarom een E-nummer wordt gezien als slecht voor de gezondheid, terwijl wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat de stof in de gebruikte concentratie niet schadelijk is, is niet altijd duidelijk. De klachten die gemeld worden na gebruik van de stof zijn vaak niet duidelijk omschreven en subjectief. Na media-aandacht hebben ineens een veel groter aantal mensen last van de genoemde stof. Wanneer er veel media-aandacht komt voor bepaalde symptomen die optreden na het eten van een stof, zullen meestal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd worden om juist deze symptomen te onderzoeken. Een stof die als controversieel wordt gezien is dus juist uitvoerig getest.
Soms zorgt een misverstand ook voor angst voor een bepaald E-nummer. E507, zoutzuur, wordt in sommige bronnen (o.a. “Wat zit er in uw eten?” door Corinne Gouget) gezien als slecht omdat blootstelling aan puur zoutzuur op de huid of door inslikken dodelijk kan zijn. Dit komt echter niet doordat de stof zelf giftig is, maar door de lage zuurgraad van puur zoutzuur. In een lagere concentratie wordt het voedingsmiddel waar zoutzuur in zit een beetje zuurder, maar de stof zoutzuur zelf is niet schadelijk. In een mengsel of in water valt zoutzuur uiteen tot de normale en onschadelijk H en Cl ionen.

Reageren is niet mogelijk