Teruggeroepen nummers

Het komt voor dat een e-nummer eerst toegewezen is en het additief toegestaan wordt door de Europese Unie, maar dat het later toch weer ingetrokken wordt. Hoe kan dat?

Simpel, nieuw onderzoek of ervaringen uit de praktijk wijzen uit dat het additief wel degelijk schadelijk is voor de gezondheid. Het e-nummer wordt alleen toegekend als blijkt dat de stof niet schadelijk is bij een bepaalde dosering, maar helaas is dit niet waterdicht. De twee meest voorkomende redenen voor het niet langer toestaan van een additief zijn:

  • Het additief blijkt schadelijk op een lagere dosering dan eerder vastgesteld
  • Het blijkt dat het additief in de praktijk in hogere doseringen dan verwacht wordt geconsumeerd, waardoor de eerder vastgestelde schadelijke dosis wordt overschreden. Als het gemakkelijk is de schadelijke dosis binnen te krijgen, is dit een reden om het gebruik van het e-nummer te verbieden.

Zijn de huidige e-nummers dan 100% veilig?

Er is alleen met zekerheid te zeggen dat van de huidige additieven niet is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor mensen in een bepaalde dosering. Er kan dus niet met 100% zekerheid gezegd worden dat een additief veilig is. Wel is de kans groot dat een additief die al tientallen jaren gebruikt wordt niet schadelijk is. Er zijn immers al tientallen jaren onderzoeken en praktijktests gedaan naar deze stof. In al die tijd is niet gebleken dat het additief schadelijk is. Ook als een additief eigenlijk een doodnormale natuurlijke stof is die een e-nummer heeft gekregen, zoals bijvoorbeeld melkzuur E270, is de kans zéér klein dat dit additief schadelijk is voor de gezondheid.

De nieuwere stoffen die zijn toegelaten tot de lijst met toegestane e-nummers zijn uitvoerig getest in laboratoria en studies met proefpersonen en hieruit is gebleken dat het additief veilig is. Maar de echte test komt natuurlijk pas in de echte wereld, waar het additief miljoenen keren gegeten of gedronken wordt. Het kan dus voorkomen dat e-nummers die je nu eet over een paar jaar toch teruggeroepen worden wegens nieuwe inzichten waaruit blijkt dat ze toch minder onschuldig zijn dan eerder gedacht.

Reageren is niet mogelijk