De EFSA

EFSADe EFSA is de voedsel- en warenautoriteit van Europa. EFSA staat voor European Food Safety Authority. Het is een officieel agentschap van de Europese Unie en zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderzoek bij de juiste wetgevers terecht komt. Het doel is dat alleen veilig voedsel in de EU wordt verhandeld. DE EFSA gaat ook over toelating van e-nummers en andere additieven.

Hoe werkt de EFSA?

De EFSA is zo opgezet dat het een zelfstandig orgaan is. Het is dus niet deel van de Europese Commissie, waardoor ze onafhankelijk advies kunnen geven. Het doel is dat er bij toelating van e-nummers echt gekeken wordt naar de feiten en niet naar de belangen van de industrie of vooroordelen. Het advies wat de EFSA geeft kan worden opgevolgd door de mensen die de wetten maken. Als de EFSA dus claimt dat een e-nummer in een bepaalde concentratie niet veilig is, dan kunnen de wetten daarop aangepast worden. Het aanpassen van de wetten of het dwingen tot het aanpassen van wetten wordt niet door de EFSA gedaan. Hun rol is alleen het in kaart brengen van de risico’s betreft voedselveiligheid, maar keuzes over of die risico’s acceptabel zijn of niet worden niet door de EFSA gemaakt. Het kan dus zijn dat de EFSA bepaald dat een bepaald e-nummer kan zorgen voor hoofdpijn als er meer dan een bepaalde hoeveelheid van wordt gegeten, maar de wetgevers kunnen alsnog kiezen dit e-nummer wel toe te laten. Bijvoorbeeld omdat het e-nummer de groei van gevaarlijke bacteriën in een voedingsmiddel tegen gaat en daardoor minder mensen ziek worden door deze bacteriën. De mensen die de wetten maken wegen de risico’s van beide doelen af en maken op basis daarvan de wetten.

De EFSA doet bijna nooit zelf onderzoek, maar evalueert onderzoeken die in andere laboratoria gedaan zijn. Ze gebruiken alleen onderzoek dat wordt gedaan in labs met bepaalde keurmerken. Ook worden de onderzoeken niet alleen gekeurd op de gevonden resultaten, maar ook gekeurd op volledigheid en correcte wetenschappelijke methodes. De evaluaties worden gedaan door externe experts en door wetenschappers binnen de EFSA.

De EFSA is een goede bron voor informatie over e-nummers. Helaas is hun website alleen in het Engels. Als je meer wilt lezen kan dat op: efsa.europa.eu

Kritiek op de EFSA

Het doel van de EFSA is onafhankelijk adviseren op basis van goede wetenschappelijke onderzoeken. Tenminste, dat is het doel van het oprichten van een EFSA. Er is echter nogal wat kritiek op de EFSA waarbij wordt gezegd dat zij hun functie niet goed vervullen omdat ze banden hebben met de levensmiddelen industrie. Mensen die bij EFSA werken en die onderzoeken evalueren hebben tegelijkertijd of voorheen voor grote bedrijven in de levensmiddelenindustrie gewerkt. Zoals voor Unilever. Coca Cola en Nestlé. Ook worden deze mensen regelmatig gezien bij dineetjes met hoge bazen van deze grote bedrijven.

In 2014 is de EFSA bezig gegaan met een programma om haar werk transparanter te maken voor buitenstaanders. Zo kan iedereen meekijken met hun werk in de hoop dat het vertrouwen in EFSA toeneemt. Ook worden hun panelleden beter onder de loep genomen en zijn directe banden met de industrie niet toegestaan voor de mensen die invloed uitoefenen op het advies. Hun aanpak wordt beschreven in hun document “Transformation to an open EFSA”. Hun aanpak lijkt goed te werken aangezien veel journalisten en wetenschappers nu beter kunnen volgen wat de EFSA doet en hoe ze tot hun conclusies komen.

Naar mijn mening blijft het altijd cruciaal dat niet-afhankelijke partijen het werk van elk soort adviesorgaan controleert. Er is namelijk altijd belangenverstrengeling, vooral bij zoiets groots en belangrijks als voeding en verkoop van voeding, dus alleen controle door veel verschillende soorten mensen kan de waarheid aan het licht brengen.

 

Reageren is niet mogelijk